Tag: algemene ledenvergadering

Nieuw seizoen van start bij PDC Putten

PUTTEN – Damclub PDC Putten is het nieuwe seizoen gestart met de algemene ledenvergadering op dinsdagavond 24 september 2019. Bij de algemene ledenvergadering legde het bestuur verantwoording af over het vorige seizoen 2018-2019.

Lees verder

Damclub PDC Putten verhuist naar Sportpark SDC Putten

PUTTEN – De damclub PDC Putten speelt met ingang van het nieuwe seizoen bij voetbalvereniging SDC Putten. Op dinsdagavond 19 september startte de damclub het nieuwe seizoen met de algemene ledenvergadering.

Lees verder

Nieuwe seizoen begonnen bij PDC Putten

PUTTEN – Vrijdagavond 23 september zijn de Puttense dammers gestart met het nieuwe seizoen. De dammers begonnen het nieuwe seizoen met de algemene ledenvergadering. Aansluitend speelden de leden nog een enkel partijtje tegen elkaar.

Lees verder

Nieuwe seizoen van start

PUTTEN – Vrijdagavond 28 augustus zijn de Puttense dammers met de algemene ledenvergadering begonnen aan het nieuwe damseizoen.

Lees verder

Nieuwe seizoen van start bij Puttense DamClub

PUTTEN – Het nieuwe seizoen is van start gegaan bij de Puttense DamClub. Na de jaarlijkse ledenvergadering op vrijdagavond 30 augustus is vorige week de eerste speelavond van de onderlinge competitie verspeeld. U bent van harte welkom om eens achter het dambord plaats te nemen.

In de algemene ledenvergadering is het jaarverslag van het seizoen 2013-2014 vastgesteld. Daarnaast is gesproken over het nieuwe damseizoen en de invulling van de damkalender. Naast de wedstrijden in de clubcompetitie (PDC speelt met één zestal in de eerste klasse Noord Gelderland) zijn er de sneldamavonden. De eerste avond is op vrijdagavond 26 september aanstaande.

Geïnteresseerden zijn hartelijk welkom op vrijdagavond vanaf 19:30 uur in het Denksportcentrum aan de Jacob Catsstraat in Putten (tegenover de Aldi supermarkt). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de secretaris, Jaap van de Werfhorst.

Nieuw seizoen van start bij Puttense DamClub

Het nieuwe damseizoen is begonnen bij de Puttense DamClub. Traditioneel openden de dammers het seizoen met de jaarlijkse ledenvergadering op vrijdagavond 30 augustus. Het jaarverslag van het afgelopen seizoen 2012-2013 is beschikbaar. Inmiddels zijn er twee speelavonden voor de onderlinge competitie geweest. Jeugdlid Tristan van der Velde staat met twee overwinningen bovenaan. Over een aantal weken gaat de clubcompetitie weer van start, de Puttense DamClub neemt met twee teams deel.

Op vrijdagavond 27 september organiseert de Puttense DamClub een sneldamavond voor de jeugd, de leden en andere geïnteresseerden. U bent van harte welkom in het Denksportcentrum aan de Jacob Catsstraat 76 (tegenover de Aldi). Het is mogelijk om een paar partijtjes mee te doen. Aanvang van de sneldamavond is 19:30 uur.

Meer informatie over de Puttense DamClub leest u op deze website. De jubileumuitgave van de Puttense DamClub is gratis beschikbaar. Voor vragen of meer informatie treft u op de pagina Contact de gegevens aan van de secretaris.

Nieuwe seizoen gestart bij Puttense DamClub

PUTTEN – Met de jaarlijkse ledenvergadering is de Puttense DamClub begonnen aan het nieuwe seizoen. Dit seizoen bestaat de Puttense DamClub 75 jaar, in februari 1938 is de Puttense DamClub opgericht. Tijdens de ledenvergadering kwam naar voren dat dit jubileumjaar niet onopgemerkt voorbij mag gaan. Het jaarverslag van het seizoen 2011-2012 is online beschikbaar.

De Puttense DamClub heeft op vrijdagavond de clubavond in het Denksportcentrum aan de Jacob Catsstraat. Op de vrijdagavonden is er de interne competitie en worden de thuiswedstrijden van het eerste en tweede team gespeeld. Het eerste team in de Gelderse Hoofdklasse en team twee in de regionale tweede klasse. Dit seizoen zal de Puttense DamClub opnieuw het jaarlijkse schooldamtoernooi voor de Puttense basisscholen organiseren. Verschillende basisscholen organiseren interne schooltoernooien om op die wijze de leerlingen te selecteren en voor te bereiden op het schooldamtoernooi.

De Puttense DamClub nodigt geïnteresseerden uit om een partijtje te komen dammen op vrijdagavond vanaf 20:00 uur in het Denksportcentrum aan de Jacob Catsstraat. Meer informatie over de Puttense DamClub is te vinden op de website www.pdcputten.nl. U kunt ook contact opnemen met de secretaris, de heer J. van de Werfhorst.

Nieuwe seizoen Puttense DamClub van start

PUTTEN – Bij de Puttense DamClub is het damseizoen weer begonnen. Het seizoen startte met de jaarlijkse ledenvergadering. De aftredende voorzitter René Alderliesten werd met hartelijk applaus herbenoemd. Rond 21.00u niets meer aan de orde zijnde, sloot de voorzitter de vergadering.

Lees verder

Dammers weer actief aan het dammen

PUTTEN – Nadat vorige week het seizoen bij de Puttense DamClub traditioneel was geopend met de ledenvergadering, werd afgelopen vrijdag voor het eerst voor de onderlinge competitie gespeeld.

Lees verder

Ambitieus bestuur wil damclub nieuw leven inblazen

PUTTEN – Voor de Puttense DamClub (PDC) is er dit seizoen veel werk: een huisdamtoernooi, een schooldamtoernooi, de reguliere competitie, de Gelderse competitie en de jeugdafdeling. Het nieuwe bestuur wil de damclub in Putten nieuw leven inblazen. Dat bleek op de ledenvergadering, vrijdag 5 september 2008.

Lees verder