PDC Putten start clubcompetitie met overwinning

HARDERWIJK – Het damteam van PDC Putten is de clubcompetitie gestart met een overwinning. In Harderwijk wonnen de dammers met het kleinste verschil van het kampioensteam van vorig seizoen. Van de Veen opende de score en ook Alderliesten en Van de Werfhorst kwamen tot winst.

Fraaie combinatie

Nijkerker Jan van de Veen liet van zich spreken in Harderwijk en had al snel een interessante stelling op het bord tegen Jakob de Vries. Met allerlei combinatieve dreigingen wist Van de Veen het zijn tegenstander lastig te maken. Een aantal keer had hij slechts één goede zet. De druk werd hem teveel en toen hij een fraaie combinatie overzag was het meteen uit (0-2).

Klokoverwinning

Alderliesten speelde aan het eerste bord tegen Jan van der Pol. In een vrij vlakke partij wist Alderliesten voortdurend zijn tegenstanders tot lastige keuzes te dwingen. Die bleef lang staande maar soupeerde zoveel tijd dat hij tegen de klokcontrole het spoor bijster raakte. Van der Pol kwam maar liefst zes zetten tekort en dit betekende een reglementaire klokoverwinning voor Alderliesten (0-4).

Kaatsingszet

Serge Visser kwam maar moeilijk in de partij tegen de degelijke Willem van Starkenburg. In een klassieke partij greep Visser behoorlijk mis. Een originele Kaatsingszet die op een wat ongewone manier werd ingeleid, kostte hem een schijf. In het afspel was Visser verstoken van enige compensatie en ging de partij als een nachtkaars voor hem uit (2-4).

Keller-opening

Jaap van de Werfhorst en Eibert Smit openden de partij met de bekende Keller-opening. Smit zag er weinig in en haakte al vroeg af door terug te ruilen. Van de Werfhorst hanteerde de juiste sleutel en kwam zienderogen beter te staan. In het late middenspel verzilverde hij zijn voordeel en schoof hij de partij naar een gewonnen eindspel dat Smit zich niet meer liet bewijzen (2-6).

Ongewone opening

Teamleider Henk Timmer kwam maar moeilijk in de partij tegen Jan Pluim. In een wat ongewone opening verdwenen de schijven makkelijk in het doosje. Timmer probeerde zo hier en daar wat maar kreeg geen grip op de stelling van Pluim. Echt spannend werd het niet in het middenspel. Tegen de klokcontrole combineerde Timmer met een fraaie slag naar dam die doordat hij een schijf op slag zette ook nog een naslag in zich had. Het resterende voordelige eindspel liep eenvoudig naar remise waarmee de teamoverwinning veiliggesteld was (3-7).

Klassieke spel

Ook Henry Kieft had moeite om in de partij te komen. Hij speelde tegen Marjan Foppen die het Klassieke spel beter aanpakte. Kieft wist geen vuist te maken en kwam in het late middenspel in een verloren positie terecht. Een gedwongen offer leek hem nog wat kansen te geven maar Foppen wist daar raad mee en vond de eenvoudige variant die haar al snel de winst opleverde (5-7).

De wedstrijd tegen DC Harderwijk was voor PDC Putten de eerste clubcompetitiewedstrijd van het nieuwe seizoen. De volgende wedstrijd is de uitwedstrijd tegen DES Lunteren op vrijdagavond 20 oktober.