Feestelijke opening dam-schaakontmoetingen

PuttenVoorElkaar, Damclub PDC Putten en schaakclub PSV-DODO hebben met elkaar het initiatief genomen om met name senioren bij elkaar te brengen middels de zogenaamde dam-schaakontmoetingen.

Oer-Hollandse spellen

De oer-Hollandse spellen dammen en schaken worden als middel ingezet om mensen bij elkaar te brengen en elkaar te ontmoeten. Nieuwe vrienden maken in een gezellige sfeer staat voorop en bovendien is het goed voor een fitter brein. Afgelopen vrijdagmiddag vanaf 14 uur was de feestelijke opening in Stroud Cultureel Centrum.

Initiatiefnemer

Meer dan 30 bezoekers kwamen op de opening af die startte met het openingswoord van Jan van de Veen, coordinator van het scholenproject Putten en het maatjesproject Putten. In dit kader worden de dam-schaakontmoetingen georganiseerd. Vervolgens waren er leuke speeches van Herman Arissen namens PDC Putten, Kasper Dokter namens de schaakclub PSV-DODO en Gijsbert-Willem Evers namens PuttenVoorElkaar. Evers is met Van de Veen de drijvende kracht en initiatiefnemer van de ontmoetingen. De bevlogen en positieve voorzitter Frans de Jonge van de Koninklijke Nederlandse DamBond hield een boeiend betoog over het belang van denksport ook in maatschappelijk opzicht. Wethouder Ewoud ’t Jong sloot de speeches af en verrichtte de opening door een snelle partij (2 minuten per persoon op de klok) Braziliaans dammen op het demonstratiebord tegen De Jonge. Topschaker ’t Jong kon het niet bolwerken tegen dammer De Jonge die toesloeg met een damcombinatie.

Jong en oud

Na dit officiële gedeelte genoot de groep van koffie en thee en werd er gedamd en geschaakt. Leuk was het dat er niet alleen ouderen met veel enthousiasme gingen spelen maar ook drie basisschoolleerlingen. De combinatie van jong en oud was mooi om te zien. Half vijf werd deze geslaagde opening afgesloten en ging iedereen voldaan huiswaarts met een origineel aandenken.

Vrijdagmiddag

De dam-schaakontmoetingen worden vanaf vrijdag 2 februari iedere vrijdagmiddag van 14-16 uur in Stroud. De toegang is gratis en iedereen is welkom om spelenderwijs te werken aan een fitter brein in een gezellige sfeer.