Een dramadriehoek in De Schuifeldam van DES Lunteren

De Schuifeldam, het clubhuis van DES Lunteren, ligt in het hartje van Nederland. Ergens is wel een driehoek te tekenen. Voetbal-Schuifeldam-parkeerplaats? Of, bij het snertdamtoernooi: dammen-veteranen-erwtensoep. Driehoeken genoeg maar geen dramadriehoeken. De Schuifeldam is een plaats van het positieve alternatief. Is getekend.

DES Lunteren

Jan van de Veen, de jongste veteraan te midden van de groep van ongeveer dertig veteranen dammers, speelde vijf partijen in de eerste groep tijdens het zesde snertdamtoernooi dat DES Lunteren organiseerde. Hij won maar liefst vier partijen en stond alleen remise toe tegen Jaap van Hierden. De partij tegen Evert Evers sprong eruit. De dramadriehoek.

Riskante partijopzet

[diagram 1] Evers, spelend met wit, kiest voor een riskante partijopzet en stapt ongemerkt (?) de dramadriehoek binnen. 18. 29-24?? Hoewel de ruil in lijn is met de partijopzet, is deze ruil veel te riskant. De zwarte schijven op veld 9 en 3 staan klaar om de witte voorpost aan te vallen. 18. … 19×30 19. 35×24 9-14! 20. 45-40 3-9 21. 40-34? 14-19!! 22. 34-30 25×34 23. 39×30 28×39 24. 43×34. Een interessante opstelling. Eerst iets over de dramadriehoek.

Transactionele analyse

De dramadriehoek is een bekend model van de TA, de transactionele analyse. Dit komt wat verwarrend over daar binnen de damsport ‘TA’ staat voor technische analyse. De overeenkomst zit ‘m in de analyse, dat helpt altijd. We zouden de transactionele analyse de tegenhanger van de technische analyse kunnen noemen. Kort en goed: de transactionele analyse is een praktische theorie over gedrag en communicatie. Het model is bruikbaar als je jezelf beter wilt begrijpen en effectiever wilt omgaan en communiceren met anderen.

Dramadriehoek

De dramadriehoek is een driehoek met drie rollen: de aanklager, de redder en het slachtoffer. En dan heb je ook nog omstanders. Heb je een moeizame relatie met iemand of is er een conflict, dan kan het maar zo zijn dat je in de dramadriehoek zit. De redder biedt graag hulp – gevraagd en ongevraagd, de aanklager verbergt zijn eigen zwakte en wijst anderen op hun zwaktes en het slachtoffer betrekt het op zichzelf. En de omstanders, die ogenschijnlijk niet meedoen? Die wanen zich veilig buiten schot te blijven maar kunnen ondertussen behoorlijk vervelend zijn. En, afsluitend, het gecompliceerde van de dramadriehoek is dat de rollen inwisselbaar zijn en dat mensen in een conflict verschillende rollen en posities kunnen innemen. Wie in de driehoek zit, maakt onderdeel uit van het drama.

‘Bermuda Driehoek’

Terug naar de partij. [diagram 2] We herkennen de dramadriehoek: de witte schijven op veld 24, 30 en 34 vormen een driehoek. Het is een dramadriehoek. Er is geen hogere wiskunde voor nodig om de driehoek, de dramadriehoek, te herkennen. 24. … 9-14!! De witspeler zit diep in de dramadriehoek. Het klinkt een beetje overdreven en bij analyse valt het allemaal nog wel iets mee. Het vervolg toont aan de Evers het spoor totaal bijster raakt.  25. 41-37 18-23 26. 48-43 12-18 [14-20 oogt riskant maar had Van de Veen al winst gebracht] 27. 46-41 14-20! Het drama is compleet. Wit is slachtoffer in de dramadriehoek. 28. 15-10?! Het lijkt wat maar vormt geen enkel verweer. 28. … 20×40 29. 10-5 4-10! Natuurlijk, de dam verdwijnt van het bord en zwart staat twee volle schijven voor. 30. 5×14 19×10 31. 30-24? Dit doet denken aan een andere driehoek: de ‘Bermuda Driehoek’. 31. … 23-29! 32. 24×33 22-27 33. 31×22 17×48 en ieder verder spoor ontbreekt.

[het artikel is ook gepubliceerd op de website van DES Lunteren]