Clubblad Het Honderdveld december 2021

PUTTEN – Bij damclub PDC Putten is ondanks dat het dammen stilligt een nieuw clubblad Het Honderdveld verschenen. We schrijven: Het Honderdveld sinds 1985! Voor de snelle rekenaars: de 37e jaargang alweer.

In het nieuwe clubblad zijn de recente nieuwsartikelen van de afgelopen tijd terug te lezen. Daarnaast dit keer een paar fragmenten uit dampartijen. Van de hand van Nijkerker Van de Veen treft u in het clubblad een vervolgaflevering van de serie ‘In beeld gebracht’ aan.

Clubblad Het Honderdveld december 2021, https://pdcputten.nl/wp-content/uploads/2021/12/Het-Honderdveld-december-2021.pdf.